TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Bản tin 18h - 17/9/2016

  • Bản tin 18h ngày 17/9/2016 với những nội dung chính sau: Truy nã quốc tế Trịnh Xuân Thanh; Phú Yên ban bố tình trạng khẩn cấp cửa sông Đà Nông...