TV& VIDEO

Bản tin 18h - 18/01/2016

  • Bản tin 18h ngày 18/01/2016 gồm một số tin tức đáng chú ý sau: Họp báo Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Triển khai dịch vụ 4G tại Việt Nam; Ninh Thuận trữ thức ăn cứu gia súc mùa hạn; Đắk Lắk khánh thành công trình thủy lợi Ea Rớt; Khó khăn đưa nghệ thuật tuồng vào trường học...