TV& VIDEO

Bản tin 18h - 19/6/2016

  • Bản tin 18h ngày 19/6/2016 có những nội dung chính: Gia tăng thiệt hại do hạn hán tại Bình Định; Người Nhật biểu tình phản đối căn cứ Mỹ; Israel xây tháp năng lượng mặt trời cao nhất thế giới...