TV& VIDEO

Bản tin 18h - 20/02/2016

  • Bản tin 18h ngày 20/02/2016 có những nội dung chính: Ảnh hưởng của nắng hạn đến sức khỏe người dân; Dịch lở mồm long móng diễn biến phức tạp tại Quảng Trị; Quảng Nam tạm dừng thi công dự án gây tranh cãi...