TV& VIDEO

Bản tin 18h - 23/4/2016

  • Bản tin 18h ngày 23/4/2016 có một số nội dung chính: Cuộc chiến ứng phó biến đổi khí hậu; Xác định nguyên nhân và khắc phục tình trạng cá chết; Bảo vật Cung đình Huế có mặt tại Festival 2016...