TV& VIDEO

Bản tin 18h - 24/10/2016

  • Bản tin 18h ngày 24/10 với những nội dung đáng chú ý: Tây Nguyên tìm giải pháp khôi phục rừng tự nhiên; Năng lượng sạch trong lòng đô thị sinh thái Hội An; Thủ tướng Nhật Bản kêu gọi sửa đổi luật an ninh.