TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Bản tin 18h - 27/10/2016

  • Bản tin 18h ngày 27/10/2016 với nội dung đáng chú ý: Chung tay cùng nhân dân vùng lũ; Gạo Chính phủ đến với học sinh vùng cao; Gia tăng sốt xuất huyết ở Khánh Hòa.