TV& VIDEO

Bản tin 18h - 27/6/2016

  • Bản tin 18h ngày 27/6/2016 với những nội dung chính sau: Chủ tịch nước làm việc tại Phú Yên; Khói yêu thương trong mái ấm gia đình; Hội nghị đoàn chủ tịch Ủy ban TW Mặt trận tổ quốc Việt Nam...