TV& VIDEO

Bản tin 22h30 - 01/9/2016

  • Bản tin 22h30 ngày 01/9/2016 với nội dung đáng chú ý: Quân khu 5 nhiều hoạt động kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9; Phát hiện cơ sở dùng hóa chất ép chín sầu riêng.