TV& VIDEO

Bản tin 22h30 - 04/11/2016

  • Bản tin 22h30 ngày 04/11/2016 với nội dung chính sau: Hơn 3.000 ca mắc sốt xuất huyết tại Kon Tum; Điều tra việc thông tin sai về nước mắm...