TV& VIDEO

Bản tin 22h30 - 04/9/2016

  • Bản tin 22h30 ngày 04/9/2016 với nội dung đáng chú ý: Nhiệm vụ trọng tâm năm học mới; Tăng cường giám sát phát hiện zika.