TV& VIDEO

Bản tin 22h30 - 06/9/2016

  • Bản tin 22h30 -ngày 06/9 với nội dung đáng chú ý: Tổng thống Pháp nói chuyện với sinh viên Việt Nam; Thừa Thiên Huế xử lý lấn chiếm đất rừng.