TV& VIDEO

Bản tin 22h30 - 14/6/2016

  • Bản tin 22h30 ngày 14/6/2016 với những nội dung chính sau: Tìm kiếm máy bay bị nạn khi bay huấn luyện; Tàu du lịch hoạt động trở lại trên sông Hàn Đà Nẵng; Việt Nam điểm sáng kinh tế Đông Nam Á...