TV& VIDEO

Bản tin 22h30 - 15/7/2016

  • Bản tin 22h30 ngày 15/7/2016 có một số nội dung chính: Tiến độ di dời bùn thải của Formosa; Bình Thuận phát hiện cơ sở giết mổ bằng chất cấm; Ngày hội hiến máu tình nguyện tại Lâm Đồng...