TV& VIDEO

Bản tin 22h30 - 24/7/2016

  • Bản tin 22h30 ngày 24/7/2016 với một số nội dung đáng chú ý: Bộ TN&MT làm việc với Công ty Formosa; Bảo đảm cạnh tranh lành mạnh về giá lưu trú; Xóa nhà tạm, nhà xuống cấp cho gia đình chính sách...