TV& VIDEO

Bản tin 22h30 - 24/8/2016

  • Bản tin 22h30 ngày 24/8/2016 với nội dung đáng chú ý: Tam Kỳ đón nhận quyết định đô thị loại 2; Công bố chứng nhận chỉ dẫn địa lý sâm ngọc linh.