TV& VIDEO

Bản tin 22h30 - 29/5/2016

  • Bản tin 22h30 ngày 29/5/2016 với những nội dung chính sau: 9 người thương vong do giông sét ở Huế; Quảng Bình bàn giao tàu vỏ thép; Nghề lặn sò lụa ở Hà Tĩnh...