TV& VIDEO

Bản tin 22h30 - 31/8/2016

  • Bản tin 22h30 ngày 31/8/2016 với nội dung đáng chú ý: Ngừng dự án thủy điện Đrăng Phôk; Sập gẫy 3 dầm cầu cao tốc Huế - Đà Nẵng.