TV& VIDEO

Bản tin 23h - 02/3/2016

  • Bản tin 23h ngày 02/3/2016 với những tin chính sau: Trận động 7,9 độ Richter ở Indonesia; Cháy lớn cửa hàng nội thất tại Gia Lai; Quảng Trị phát hiện quả bom nặng 250kg; Khô hạn ngày càng khốc liệt tại Gia Lai...