TV& VIDEO

Bản tin 23h - 02/4/2016

  • Bản tin 23h ngày 02/4/2016 với những nội dung chính sau: Chủ tịch nước tuyên thệ nhậm chức; Miễn nhiệm một số chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn; Đưa vào hoạt động nhà máy xử lý rác thải tại Cù Lao Chàm...