TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Bản tin 23h - 12/5/2016

  • Bản tin 23h ngày 12/5/2016 với những nội dung chính sau: Đoàn Quốc hội kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Khánh Hòa; Hỗ trợ khẩn cấp người dân bị ảnh hưởng do cá chết; Giải pháp hạn chế tình trạng tôm chết hàng loạt...