TV& VIDEO

Bản tin 23h - 14/4/2016

  • Bản tin 23h ngày 14/4/2016 gồm những nội dung chính sau: Chấm dứt hoạt động thăm dò tìm vàng ở núi Tàu, Bình Thuận; Bắt xe vận chuyển 1 tấn thịt thối; Tai nạn chết người do lật ghe tại thuỷ điện sông Tranh 2...