TV& VIDEO

Bản tin 23h - 16/4/2016

  • Bản tin 23h ngày 16/4/2016 có những nội dung chính: Bình Thuận sẽ cắt giảm sản xuất vụ Hè Thu; Đạn pháo rơi vào nhà dân; Tình hình người Việt tại tỉnh Kumamoto, Nhật Bản...