TV& VIDEO

Bản tin 23h - 17/4/2016

  • Bản tin 23h ngày 17/4/2016 có một số nội dung chính: Đà Nẵng tăng cường phòng chống cháy nổ trong mùa khô; Quảng Ngãi cần hơn 80 tỷ đồng để xử lý tồn lưu ở 6 kho thuốc BVTV; Cá chết hàng loạt tại Ấn Độ do ô nhiễm nguồn nước...