TV& VIDEO

Bản tin 23h - 17/5/2016

  • Bản tin 23h ngày 17/5/2016 có một số nội dung chính: Đà Nẵng sẽ xây dựng nhà máy xử lý rác và nhà máy nước sạch mới; Hội nghị khoa học công nghệ tuổi trẻ các trường ĐH-CĐ Y dược; Tăng giá điện bán buôn không ảnh hưởng đến giá hiện tại...