TV& VIDEO

Bản tin 23h - 27/4/2016

  • Bản tin 23h ngày 27/4/2016 với những nội dung chính sau: Bộ Tài nguyên và Môi trường họp báo về nguyên nhân cá chết tại miền Trung; Du lịch Quảng Nam, Đà Nẵng vẫn ổn định; Gặp gỡ ứng viên Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân...