TV& VIDEO

Bản tin 23h - 28/3/2016

  • Bản tin 23h ngày 28/3 với những nội dung đáng chú ý: Ngân hàng khoanh nợ cho dân vùng hạn Tây Nguyên; Hà Tĩnh đột phá trong kinh tế; Châu Âu bắt đầu truy bắt 8 kẻ tình nghi liên quan khủng bố...