TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Bản tin 11h30 VTV8 - 23/11/2019

  • Bản tin 11h30 VTV8 ngày 23/11/2019 với nội dung: Kháng kháng sinh gia tăng trong các cơ sở y tế; Hơn 40 trường học tại Mỹ đóng cửa...