TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Bản tin 9h - 02/02/2016

  • Bản tin 9h ngày 02/02/2016 với những nội dung chính: Cảnh báo về tình hình khô hạn tại miền trung; Tăng cường diệt chuột bảo vệ lúa đông xuân; 1000 công nhân Quảng Nam bỏ việc;...