TV& VIDEO

Bản tin 9h - 03/8/2016

  • Bản tin 9h ngày 03/8/2016 với những nội dung chính sau: Thanh Hóa phát hiện cơ sở tái chế dầu nhờn không phép; Dạy nghề lưu động ở miền núi; Nhật Bản: Dự thảo ngân sách sẽ được trình vào tháng 9...