TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Bản tin 9h - 04/02/2016

  • Bản tin 9h ngày 04/02 với những nội dung đáng chú ý: Ký kết hiệp định TPP; Doanh nghiệp cà phê TPP; Nguy hiểm họp chợ trên đường quốc lộ...