TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Bản tin 9h - 05/02/2016

  • Bản tin 9h ngày 05/02/2016 với những nội dung chính: Quảng trị đã đưa gần 20km điện chiếu đường quê; Nhiều công trình thể thao xuống cấp gây lãng phí; hệ thống ATM đáp ứng nhu cầu người dân dịp Tết...