TV& VIDEO

Bản tin 9h - 06/01/2016

  • Bản tin 9h ngày 06/01/2016 với nội dung đáng chú ý: Quốc hội và những vấn đề dân tộc, miền núi; Các ngân hàng tăng lãi suất dịp cuối năm; Mỹ chính thức ban hành quy định quản lý súng đạn.