TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Bản tin 9h - 06/02/2016

  • Bản tin 9h ngày 06/02/2016 gồm một số tin tức đáng chú ý sau: Phát triển du lịch tại huyện đảo Cồn Cỏ; Đến năm 2020 tất cả các thôn, buôn ở Đắk Nông sẽ có điện lưới Quốc gia...