TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Bản tin 9h - 07/02/2016

  • Bản tin 9h ngày 07/02/2016 có những nội dung chính: Chuyến biển cuối năm của ngư dân miền Trung; Địa lan tăng giá đột biến tại Đà Lạt; Nhân giống hoa chuông bằng phương pháp vô tính In-Vitro...