TV& VIDEO

Bản tin 9h - 07/3/2016

  • Bản tin 9h ngày 07/3/2016 với nội dung đáng chú ý: Thủy điện miền Trung vận hành thiếu đồng bộ; Nữ phó giáo sư và sáng chế que chuẩn đoán nhanh bệnh truyền nhiễm.