TV& VIDEO

Bản tin 9h - 08/3/2016

  • Bản tin 9h ngày 08/3/2016 có những nội dung chính: Hiệu quả mô hình nuôi Hươu Sao trên vùng cát; Nga cho phép sử dụng căn cứ ở Syria vì mục đích nhân đạo...