TV& VIDEO

Bản tin 9h - 08/8/2016

  • Bản tin 9h ngày 08/8/2016 với nội dung đáng chú ý: Công nhận kỷ lục Việt Nam cho dòng họ 18h quận công; Khai mạc hội thi tin học trẻ toàn quốc lần thứ 22; Đắk Nông chuẩn bị năm học mới.