TV& VIDEO

Bản tin 9h - 09/3/2016

  • Bản tin 9h ngày 09/3/2016 với những nội dung chính: Bộ trưởng Cao Đức Phát kiểm tra tình hình khô hạn tại Đắk lắk; Các địa phương liên tiếp công bố thiên tai; Quảng Bình ngư dân liên tục trúng nhiều cá Trích;...