TV& VIDEO

Bản tin 9h - 10/4/2016

  • Bản tin 9h ngày 10/4/2016 với những nội dung chính sau: Tỉnh Phú Yên phát động diệt muỗi phòng chống virus Zika; Đề nghị mở rộng kiểm tra măng chế biến; Phân bón giả, nỗi lo của người nông dân...