TV& VIDEO

Bản tin 9h - 10/7/2016

  • Bản tin 9h ngày 10/7/2016 có một số nội dung chính: Phát hiện nhiều mảnh vỡ nghi của máy bay CASA 212; Bất cập trong quản lý lò mổ ở Quảng Nam; Đứt cáp quang biển, internet Việt Nam bị ảnh hưởng...