TV& VIDEO

Bản tin 9h - 11/7/2016

  • Bản tin 9h ngày 11/7/2016 với những nội dung chính sau: Ngày dân số thế giới 11/7; Thời tiết nắng nóng tại miền Trung còn kéo dài...