TV& VIDEO

Bản tin 9h - 13/01/2016

  • Bản tin 9h ngày 13/01/2016 với nội dung chính sau: Sẽ điều hành giá bán lẻ xăng dầu theo ngày, Công an Đà Nẵng thu giữ lô hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, Cảnh báo trang Facebook hiến tạng vô danh.