TV& VIDEO

Bản tin 9h - 13/7/2016

  • Bản tin 9h ngày 13/7/2016 với những nội dung chính sau: Dân bị nứt nhà nhưng chưa được đền bù; Hàng trăm tấn chất thải của Formosa chôn lấp sai quy định...