TV& VIDEO

Bản tin 9h - 14/7/2016

  • Bản tin 9h ngày 14/7/2016 với nội dung đáng chú ý: Đề xuất tăng lương tối thiểu thêm 400 nghìn đồng; 5 ngư dân Quảng Ngãi về đất liền an toàn; Khuyến cáo dành cho ngư dân đánh bắt xa bờ.