TV& VIDEO

Bản tin 9h - 17/5/2016

  • Bản tin 9h ngày 17/5/2016 với những nội dung chính: Quảng Trị tiếp tục đồng hành cùng ngư dân; Đảm bảo thông tin liên lạc trên biển; Cảnh báo tình trạng thương lái ép giá thủy sản...