TV& VIDEO

Bản tin 9h - 19/02/2016

  • Bản tin 9h ngày 19/02/2016 gồm một số tin chính sau: Quảng Ninh khai thác trộm tài nguyên, uy hiếp an toàn hành lang lưới điện 500KV; Hiện đại hóa lưới điện miền Trung; Quảng Trị có nguy cơ bùng phát dịch bệnh lở mồm long móng...