TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Bản tin 9h - 19/6/2016

  • Bản tin 9h ngày 19/6/2016 với một số nội dung đáng chú ý: Cập nhật tình hình tìm kiếm máy bay CASA 212; Lợi dụng dự án thủy điện để khai thác vàng; Phá rừng phòng hộ ở Vĩnh Linh, Quảng Trị; Trợ giúp người lao động thời điểm nắng nóng ở TP Huế...