TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Bản tin 9h - 19/9/2016

  • Bản tin 9h ngày 19/9 với nội dung đáng chú ý: Nỗi lo mất an toàn giao thông đối với học sinh vùng cao; Vai trò của y tế thôn bản đối với đồng bào dân tộc miền núi.