TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Bản tin 9h - 20/3/2016

  • Bản tin 9h ngày 20/3/2016 gồm một số tin tức đáng chú ý sau: Tiết kiệm 451 000 kWh điện trong Giờ Trái Đất 2016; Ngày Quốc tế hạnh phúc; Việt Nam xếp thứ 96 thế giới về chỉ số hạnh phúc...